gallery/mk_kandava_logo_garais


«MK KANDAVA» ir sabiedriska motosporta organizācija, par kuras dibināšanu 2013.gada 13.augustā Kandavā lēmumu pieņēma divi motosportisti – skijoringa dalībnieks Aldis Šenbergs un motokrosa dalībnieks Kaspars Jurēvics

Biedrībā reģistrējušies 14 biedri.

Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistrā (UR) reģistrēta kopš 2013.gada 20.augusta
Biedrībai ir piešķirts SLO(Sabiedriskā Labuma Organizācijas statuss)

Par mums

Biedrības «MK KANDAVA» sportisti pierādījuši sevi ar labiem rezultātiem 2014.gada sezonā Latvijas alternatīvā motosporta asociācijas (L.A.M.A.) rīkotajā motokrosa turnīrā.
Motokrosa komandas panākumi:

 - 2014. g. L.A.M.A. motokrosa turnīra vice čempioni !

 - 2015. g. L.A.M.A. motokrosa turnīra čempioni !

 - 2016. g. L.A.M.A. motokrosa turnīra 3.vietas ieguvēji !

Biedrības sportisti sevi turpina pilnveidot un sasniedz labus rezultātus arī 2016.gada sezonā un turpinās iesākto arī turpmāk, kam labs atbalsts būtu pašu izveidotā mototrase
Biedrības mērķi:
Izveidot Kandavas novadā motosporta interešu centru un mototrasi;
Popularizēt motosportu sabiedrībā;
Sniegt teorētiskas un praktiskas biedrības organizētas nodarbības motosporta jomā;
Organizēt, atbalstīt biedru dalību motosporta veidos Latvijā un ārvalstīs;
Veicināt sadarbību starp pašvaldības un valsts institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem;
Sadarboties ar Biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs;
Organizēt motosporta sacensības Kandavas novadā un citos Latvijas novados.

Biedrība "MK KANDAVA"

gallery/kaspars

KASPARS JURĒVICSdibinātājs

gallery/es1

ALDIS ŠENBERGS -

 dibinātājs / valdes loceklis

gallery/ilze

ILZE SKUJAvaldes loceklis

Dibinātāji un Valde:

Biedri:

MAREKS BIRZIŅŠ - biedrs

gallery/mareks birziņš1
gallery/saša markovs

ALEKSANDRS MARKOVS - biedrs

UĢIS MARKOVS - biedrs

gallery/valentīna logina1
gallery/uģis markovs1

VALENTĪNA LOGINA - biedrs

gallery/uldis konovs

ULDIS KONOVS - biedrs

gallery/andris siliņš1

ANDRIS SILIŅŠ - biedrs

gallery/andrecs

INGUSS ANDRECS - biedrs

Biedri JUNIORI:

gallery/markuss andrecs

MARKUSS ANDRECS - biedrs juniors

gallery/alekss aleksandrs zuke

ALEKSS ALEKSANDRS ZUKE

- biedrs juniors

gallery/ralfs konovs

RALFS KONOVS - biedrs juniors

gallery/rūdolfs1

RRŪDOLFS ŠENBERGS - biedrs juniors

gallery/matīss birziņš

MATĪSS BIRZIŅŠ - biedrs juniors